Van cân bằng gang

< Trở lại

Sản phẩm khác

VAN CÂN BẰNG ( VCB0003)

Giá bán: Liên hệ

Van cân bằng mã VCB0003 là van được sử dụng như biến áp tự kiểm soát trong khi giữ cho sự khác biệt giữa áp lực của môi trường chảy qua hệ thống này kiểm soát không thay đổi. Thích hợp cho việc kiểm soát khác biệt giữa áp lực của việc cung cấp sự ấm lên bằng cách sử dụng hệ thống dual-đường ống để đảm bảo hệ thống về cơ bản không thay đổi, giảm tiếng ồn, cân đối kháng và loại bỏ nhiệt-net và sự mất cân bằng thủy lực.

VAN CÂN BẰNG MẶT BÍCH GALA

Giá bán: Liên hệ

Van cân bằng mã VCB0002 là loại van được thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn BS 7350. Van có hình dáng như lọc Y kết hợp với một tích tấm lỗ để tạo thành một đơn vị đo lưu lượng lỗ cố định với quy định và khả năng độc lập.