VAN GIẢM ÁP

Thông số kỹ thuật

Kích thước: ½” ~ 6”
Nhiệt độ làm việc 180 độ C
Nhiệt độ tối đa: 220 độ C
Áp lực: 20kgf/cm2
Áp lực tối thiểu: 1KGF / CM2 - 10kgf / CM2 (PR-3AF)

< Trở lại

Sản phẩm khác