Bộ báo vị trí

BỘ BÁO VỊ TRÍ

Bộ công tắc giám sát hay còn gọi là bộ báo vị trí

Dùng để báo trạng thái của van đang đóng hay mở

220VAC, 24VDC

BỘ BÁO VI TRÍ

Giá bán: Liên hệ

Bộ công tắc giám sát hay còn gọi là bộ báo vị trí
Dùng để báo trạng thái của van đang đóng hay mở
220VAC, 24VDC
Wheather proof or Explosion proff