Van YNV

KÍNH QUAN SÁT HIỆU YNV
MODELDUG -1S
NHÃN HIỆUYNV
XUẤT XỨHÀN QUỐC
Tên Sản PhẩmKính kiểm tra mực nước nối ren
Kết NốiRen trong PT
ThânGang dẻo / FCD450
KínhLoại 2 mặt chịu nhiệt 
Áp LựcMax 10 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 150°C
Sử DụngChất lỏng
SizeDN15 → DN50 ~ (½'' inch → 2'' inch)
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV
MODELDST - 1S
NHÃN HIỆUYNV
XUẤT XỨHÀN QUỐC
TÊN SẢN PHẨMBẪY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN 16K
Kết NốiNối ren trong PT
ThânGang dẻo / FCD450
Đĩa VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Đế VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực0.35 kgf/cm² → 16 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 → DN40 ~ (½'' inch → 1½'' inch)
Sử DụngTách bỏ nước ngưng tụ
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
BẪY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV
ModelFLT - 1S
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmBẫy hơi dạng banh nối ren (Ball Float Steam Trap)
Kết NốiNối ren trong PT
ThânGang dẻo / FCD450
ĐĩaThép không gỉ / Inox 304 / SUS 304
Phao BanhThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực0.35 kgf/cm² ~ 4.5kgf/cm² ~ 10kgf/cm² ~ 14 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 → DN50 ~ (½'' inch → 2'' inch)
Sử DụngTách bỏ nước ngưng tụ
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
BẪY HƠI BAO TỬ NỐI REN HIỆU YNV
ModelFLT - 1S
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmBẫy hơi dạng banh nối ren (Ball Float Steam Trap)
Kết NốiNối ren trong PT
ThânGang dẻo / FCD450
Đĩa VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao BanhThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực0.35 kgf/cm² ~ 4.5 kgf/cm² ~ 10kgf/cm² ~ 14 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 → DN50 ~ (½'' inch x 2'' inch)
Sử DụngTách bỏ nước ngưng tụ
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
BẪY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV
ModelBKT - 1F
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmBẫy hơi dạng phao mặt bích Jis 10k FF
Kết NốiMặt bích Jis 10k FF, Jis 20k FF
ThânGang dẻo / FCD450
Phao LyThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực0.35 kgf/cm² → 8 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN32 → DN50 ~ (1.¼'' inch → 2'' inch)
Sử DụngTách bỏ nước ngưng tụ
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
BẪY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV
ModelBKT - 1S
Nhãn HiệuYNV
Tên Sản PhẩmBẫy hơi phao gang dẻo nối ren
Kết NốiNối ren trong PT
Thân VanGang dẻo / FCD 450
Nắp VanGang dẻo / FCD 450
Đĩa VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao LyThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực0.35 kgf/cm² → 8 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 → DN50  ~ (½'' inch → 2'' inch)
Sử DụngTách bỏ nước ngưng tụ
Xuất XứHàn Quốc
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV
ModelSTR-1F
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmY lọc nối bích Jis 10k
Kết NốiMặt bích Jis 10k FF
Thân YGang đúc FC / Cast Iron
Nắp YGang đúc FC / Cast Iron
Lưới LọcThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp LựcMax 10 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 → DN100 ~ (½'' inch → 4'' inch)
Sử DụngHơi nóng, khí nén, nước, xăng, dầu
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
Tải Catalog:
VAN AN TOÀN HƠI NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV
Tên Sản PhẩmFSV - 1F
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmVan an toàn hơi nối bích Jis10k
Kết NốiMặt bích Jis 10k 
Đầu VàoNối mặt bích Jis 10k RF
Đầu RaNối mặt bích Jis 10k FF
ThânGang dẻo / FCD450
Nắp VanGang dẻo / FCD450
Đĩa VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Đế VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Ty VanThép không gỉ / Inox 304 / SUS304
Áp LựcMaximum 11 kgf/cm²
Set0.35 kgf/cm² → 11 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 x DN25 → DN150 x DN200 ~ (½" x 1" → 6" x 8")
Sử DụngHơi nóng, Khí nén,
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
VAN AN TOÀN HƠI ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV
ModelHSV - 3S
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmVan an toàn hơi đồng nối ren 33 kgf/cm²
Kết NốiNối ren PT
Đầu VàoRen ngoài PT
Đầu RaRen trong PT
Thân VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Nắp VanĐồng đúc / Cast Bronze
Đĩa VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Đế VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Ty VanThép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp LựcMaximum 33 kgf/cm²
Set20 kgf/cm² → 33 kgf/cm² ~ 20bar → 33bar
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN 15 x DN 20 → DN 50 x DN 50 ~ (½" x ¾" → 2" x 2")
Sử DụngHơi nóng, khí nén
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 100%
VAN AN TOÀN HƠI ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV
ModelLSV - 1S
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmVan an toàn hơi đồng có tay nối ren 11kgf/cm²
Kết NốiNối ren PT
Đầu VàoRen trong PT
Đầu RaRen trong PT
Thân VanĐồng đúc / Cast Bronze
Nắp VanĐồng đúc / Cast Bronze
Đế VanĐồng luyện / Forged Bronze
Đĩa VanĐồng luyện / Forged Brass
Ty VanĐồng luyện / Forged Brass
Áp LựcMaximum 11 kgf/cm²
Set0.35 kgf/cm² → 11 kgf/cm²
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 x DN20 → DN50 x DN50 ~ (½" x  ¾" → 2" x 2")
Sử DụngKhí nén, Hơi nóng, Nước, 
Tình TrạngHàng có sẵn, mới  100%
VAN AN TOÀN HƠI ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV
ModelLSV - 1S
Nhãn HiệuYNV
Xuất XứHàn Quốc
Tên Sản PhẩmVan an toàn đồng không tay nối ren 10 kgf/cm²
Kết NốiNối ren PT 
Đầu VàoRen trong PT
Đầu RaRen trong PT
Thân VanĐồng đúc / Cast Bronze
Nắp VanĐồng đúc / Cast Bronze
Đế VanĐồng luyện / Forged Bronze
Đĩa VanĐồng luyện / Forged Bronze
Ty VanĐồng luyện / Forged Bronze
Áp LựcMaximum 10 kgf/cm²
Set0.35 kgf/cm² → 11 kgf/cm² 
Nhiệt ĐộMax 220°C
Kích CỡDN15 x DN20 → DN50 x DN50 ~ (½" x ¾" → 2" x 2")
Sử DụngKhí nén, Nước, Dầu
Tình TrạngHàng có sẵn, mới 10